Program podeželja

UREDBE ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 

 • Izvajanje ukrepa M21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela:

NOVO! PREDLOG! Uredba o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; pripombe je možno podati do 6. 10. 2020, elektronsko na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19 in 129/20)

 

 • Uredba za širokopasovno infrastrukturo:

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20)

 

 • Uredba o finančnih instrumentih:

Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 33/18)

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/2018 in 46/19)

 

 • Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij:

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17 in 67/19)

 

 • Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila:

NOVO! Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020; pripombe je možno podati najkasneje do 16. 9. 2020, elektronsko na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18)

 

 • Uredba CLLD: 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18, 68/18, 68/19)

 

 • Dobrobit živali:

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19 in 78/20)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 in 73/19) 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18, 19/18 in 59/18)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 (Uradni list RS, št. 8/15)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/14 in 35/15)

 

 • Investicijska uredba:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20) - neuradno prečiščeno besedilo)

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (Uradni list RS, št. 152/20)

 

Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete:

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 , 50/19 in 4/20)

 

 • Uredba za ukrep Sodelovanje:

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20)

 

 • Uredba KOPOP, EK in OMD:

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20)

 

 • Uredbi za sanacijo po žledu in vetrolomu:

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in  82/20) 

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 82/20)

 

 • Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja:

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16, 59/18, 11/19 in 67/19)

 

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18)

 

NEPOSREDNA PLAČILA:

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20, 61/20 in 78/20)

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 12/19 – popr.)

 

PRAVILNIKI ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 • Označevanje vira sofinanciranja

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018)

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ver. 1.2, objavljeno 11. 11. 2016)

 

 • OMD:

 Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16)

 

 • Investicije/naložbe:

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19)

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19)

 

 

OBVESTILO:
Obvestilo o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 13/15)

Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 32/16)

Naznanilo o odobritvi druge spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/17)

Naznanilo o odobritvi šeste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 36/19)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih