Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019 - preglednice spremljanja ( pdf, 370 KB )
pdf Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0/ FarmDemo 2.0 ( pdf, 701 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - kratko poročilo ( pdf, 651 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - končno poročilo, april 2020 ( pdf, 1.18 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 - povzetek ( pdf, 1.22 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 ( pdf, 6.37 MB )
pdf Prosojnice s predstavitev gozdarskih razpisov 2020 ( pdf, 2.74 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 540 KB )
pdf Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.90 MB )
pdf Ravnanje z živalmi (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 7.51 MB )
pdf Pašništvo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.65 MB )
pdf Predavanje zdravstveno varstvo goveda (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 4.17 MB )
video Obrezovanje parkljev - primer dobre prakse kot zootehniško opravilo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( avi, 121.79 MB )
pdf Predstavitev dobrih praks - Zdravje in oskrba parkljev pri govedu (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali - govedoreja - za leto 2019 (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.31 MB )
pdf Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.02 MB )
pdf Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 10.71 MB )
pdf Ohranitveno kmetijstvo (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.18 MB )
pdf Usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 929 KB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča - posodobitev 2020 ( pdf, 3.66 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 369 KB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.50 MB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 82 KB )
pdf Izpolnjevanje zahtev EK (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 325 KB )
pdf Prezentacija: Varstvo voda tal podnebne (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 12.53 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.45 MB )
pdf Ekološko semenarjenje (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 369 KB )
pdf Prezentacija ekološko semenarstvo (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.93 MB )
pdf Uvodno izobraževanje EK (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 519 KB )
video Ogledi dobrih praks, pripravljenega za potrebe usposabljanja EK, 2019 (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 1.56 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.85 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.60 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev EK (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 494 KB )
pdf KOPOP predhodno usposabljanje 2020 prezentacija ( pdf, 2.93 MB )
pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020 ( pdf, 884 KB )
pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb, Jože Verbič, KOPOP, 2020 ( pdf, 2.93 MB )
pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Žvikart, ZRSVN ( pdf, 3.33 MB )
pdf Varovanje voda, Urška Bremec, Tanja Mohorko, KOPOP, 2020 ( pdf, 2.69 MB )
pdf Odvzem vzorcev tal, Janez Sušin, KOPOP, 2020 ( pdf, 1.17 MB )
pdf Kmetijski vidik varstva narave in invazivke, Klemen Eler, KOPOP, 2020 ( pdf, 16.50 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico (3. posodobitev, feb. 2020) ( pdf, 1.72 MB )
pdf Varno delo s traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 13.96 MB )
pdf Varno delo z motorno žago (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 11.73 MB )
pdf Gradivo za udeležence: Varno delo z motorno žago (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 3.09 MB )
pdf Gradivo za udeležence: Varno delo s traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 3.77 MB )
pdf Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 2.74 MB )
pdf Spravilo lesa s traktorjem v gozdu (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 27.98 MB )
pdf Okoljski vidiki izvedbe del z gozdarskim traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 823 KB )
pdf Varstvo gozdov pred podlubniki (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 5.11 MB )
pdf Ogroženost gozda zaradi podnebnih sprememb (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 1.59 MB )
pdf Gozdnogospodarsko načrtovanje in Natura 2000 (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 2.02 MB )
pdf Uvod (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 622 KB )
pdf Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, 1. posodobitev, 2020 ( pdf, 9.10 MB )
pdf Prilagajanje podnebnim spremembam (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 7.14 MB )
pdf Gospodarno upravljanje kmetijskih gospodarstev (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.06 MB )
pdf Dopolnilne dejavnosti na kmetiji za mlade prevzemnike (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.35 MB )
pdf Vrste dopolnilnih dejavnosti (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.51 MB )
pdf Trženje, promocija, izboljšanje cene(Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 18.06 MB )
pdf Varno delo na kmetiji (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 4.92 MB )
pdf Faktorji uspeha na kmetiji - Voglauer (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 2.01 MB )
pdf Obdavčenje na podlagi katastrskega dohodka (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.33 MB )
pdf Tehnološke rešitve za učinkovito prilagajanje podnebnim spremembam v vinogradništvu (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 3.25 MB )
pdf Boštjan Kosec, eko kmet (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 4.70 MB )
pdf Usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij 2019 (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 2.05 MB )
pdf Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem živali (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019) ( pdf, 855 KB )
pdf Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019) ( pdf, 534 KB )
pdf Preprečevanje agresivnega obnašanja pri prašičih (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019) ( pdf, 577 KB )
pdf Agresivno obnašanje pri prašičih (Usposabljanje DŽ prašiči 2019) ( pdf, 949 KB )
pdf Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2019 (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019) ( pdf, 2.49 MB )
pdf Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019) ( pdf, 685 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2019 ( pdf, 2.78 MB )
pdf Predstavitev priznanja skupine proizvajalcev za skupno trženje in predstavitev podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014 – 2020 (podukrep M9.1) ( pdf, 782 KB )
pdf Prispevek PRP ob regijski razstavi živali Ptuj 2018 ( pdf, 2.19 MB )
pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov 2019 ( pdf, 730 KB )
pdf Posebni traviščni habitati 2019 ( pdf, 749 KB )
pdf Steljniki 2019 ( pdf, 861 KB )
pdf Traviščni habitati metuljev 2019 ( pdf, 622 KB )
video Postavitev rastlinjaka in prenova hleva - Turistična kmetija Urška ( mp4, 76.82 MB )
video Novogradnja skladišča za moderen način skladiščenja, čiščenja in pakiranja pridelkov - kmetija Drinovec, Naklo ( mp4, 54.63 MB )
video Podpora za mladega prevzemnika - kmetija Pr'Benk, Cerklje na Gorenjskem ( mp4, 56.50 MB )
video Uspešen razvoj Kmetijske zadruge Šaleška dolina z ekološko pridelavo jabolk in mesa ob uporabi inovativnih postopkov sledljivosti porekla pri trženju svojih izdelkov, Šoštanj ( mp4, 92.81 MB )
video Reja avtohtonih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, na kmetiji Janeza Smrtnika, Jezersko ( mp4, 39.97 MB )
video Revitalizacija opuščene kmetije - Posestvo sončni raj, Malečnik pri Mariboru ( mp4, 32.71 MB )
video Posodobitev ekološke zadružne mlekarne - Mlekarna Planika, Kobarid ( mp4, 82.11 MB )
video Sonaravna pridelava oljk in inovativno stiskanje oljčnega olja z ultrazvokom na kmetiji Bena Bajde, Izola ( mp4, 70.42 MB )
video Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, Koroška ( mp4, 27.33 MB )
pdf Ekološko kmetijstvo - Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot ekološke? ( pdf, 283 KB )
pdf Local action groups in Slovenia in the programming period 2014–2020 ( pdf, 16.37 MB )
pdf Izboljšajmo ekološko kmetovanje ( pdf, 2.97 MB )
pdf Izboljšanje travne ruše v ekološkem kmetovanju (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 2.18 MB )
pdf Ekološko čebelarjenje v povezavi z medovitimi rastlinami (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 3.57 MB )
pdf Poljedelstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 19.48 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2018 (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 11.45 MB )
pdf Zaščita pred točo in poplavami (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 2.30 MB )
pdf Zagotavljanje ustrezne reje živali v ekološki reji (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 9.62 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 620 KB )
pdf Zmanjšanje stopnje napake pri izvajanju ukrepa EK - najpogostejše kršitve (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 508 KB )
pdf Ekološko semenarstvo (nadaljevalno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 1.29 MB )