Danes so si predstavniki Evropske komisije (EK), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MGKP) ter Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ogledali projekt, ki ga je s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) v programskem obdobju 2007–2013 izvedlo podjetje Medex, eden vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih in drugih naravnih pridelkov.

S sredstvi Programa razvoja podeželja 2007–2013 so izvedli projekt uvedbe nove opreme za izboljšanje standardov varnosti in kakovosti proizvodov. Nova oprema pripomore k prilagajanju ponudbe potrebam trga z izdelki visoke kakovosti in EKO proizvodnje. Prav tako je naložba pripomogla k ohranitvi mednarodno priznanih certifikatov, ki omogočajo rast, trajnostni razvoj in konkurenčnost na tržišču EU.

MKGP ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta popoldne organizirali še razpravo o preteklih izkušnjah ter trenutnem izvajanju politike razvoja podeželja ter evropske kohezijske politike, ki je potekala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – njena izgradnja je bila sofinancirana s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007–2013. V programskem obdobju 2007-2013 je sicer Slovenija izvedla preko 90.000 projektov na področju Programa razvoja podeželja, v okviru izvajanja evropske kohezijske politike pa preko 6.000, kar nas uvršča med eno najuspešnejših držav v tem programskem obdobju.

V okviru vseh petih skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 3,865 milijarde evrov sredstev (iz trenutno veljavnega Partnerskega sporazuma). Do 30. 11. 2017 je bilo v okviru izvajanja vseh petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov izplačanih 260,7 milijonov evrov. Iz sklada EKSRP je na ta dan bilo odobrenih že 42,6 % sredstev ter izplačanih 25,5 % sredstev EKSRP, kar znaša že 187,5 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020.

20171207 142650

20171207 143027

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih