Events Calendar

Lombergarjevi dnevi
From Wednesday, 04 December 2019
To Friday, 06 December 2019
Hits : 306

Objavljamo vabilo KGZS - Zavoda Maribor:

 

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, v bo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, zelenjadarske in sadjarske proizvodnje. Gre za strokovno močan dogodek, na katerem bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.

 

5. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo - sreda, 4. december 2019

Letošnji zelenjadarski posvet bo posvečen aktualnim temam predvsem na področju varstva proti škodljivcem in boleznim pri pridelavi zelenjave. Govorili bomo o izbiri škropilnih šob, porabi vode in kakovosti vode pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin. V dveh prispevkih se bomo posvetili varstvu pred polži in strunami v profesionalnem vrtnarstvu, kjer bodo zajeti tudi različni naravni pristopi. Kolegi iz Italije bodo predstavili njihove praktične izkušnje pri uporabi mikroorganizmov za izboljšanje kakovosti zemlje in pridelka zelenjave. Predstavili bomo tudi glivične, bakterijske in virusne bolezni fižola.

 

12. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo - četrtek, 5. december 2019

Klimatske spremembe vsako leto zaznamujejo tudi vinogradniško pridelavo, zato se bomo seznanili s tehnološkimi ukrepi, ki se izvajajo oz so potrebni v spremenjenih pridelovalnih razmerah. V luči aktualnih dogajanj na področju uporabe glifosata in varovanja okolja bodo predstavljene možnosti nekemičnega zatiranja plevelov v vrstnem prostoru vinograda in možnosti zatiranja plevelov v vinogradih brez uporabe glifosata. Spregovorili bomo o prehrani vinske trte in končali z vinarsko temo o vplivu tal na kakovost in značaj vina.

 

15. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo - petek, 6. december 2019

S predsednikom sekcije sadjarstvo pri GZS bomo odprli perečo temo »Kam s slovenskim sadjarstvom?«. Kolegi iz Avstrijske štajerske nam bodo predstavili trenutno situacijo v tržni ekološki pridelavi jabolk in drugega sadja namizne kakovosti v Avstriji in Evropi ter možnosti za prihodnost. Predstavili bodo tudi prednosti in slabosti tržne ekološke pridelave sadja. Posvetili se bomo osnovam v sadjarstvu – tlom in zdravstvenemu stanju korenin v ponavljajočih se stresnih razmerah in se seznanili z marmorirano smrdljivko ter drugimi novimi škodljivci v sadovnjakih pri nas. Za konec bomo izvedeli kakšne so prve izkušnje s pridelavo nove sorte jabolk Bonita v Sloveniji.

Dobimo se v dvorani Večnamenskega kulturno turistično podjetniškega centra Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami,

Strokovni odbor KGZS-Zavod Maribor

 

Več informacij...