Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Eko-socialne kmetije Korenika

 • Dogodek:
Dan odprtih vrat eko-socialne kmetije Korenika
 • Datum:
torek, 25. 8. 2020 od 9:00 – 15:00
 • Lokacija:
Šalovci 86, 9204 Šalovci
 • Kontakt:
Renata Rogan
 • Tel. št:
 • Spletna stran:
 • Stat. regija:
Pomurska statistična regija
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Eko-socialne kmetije Korenika

 • Dogodek:
Dan odprtih vrat eko-socialne kmetije Korenika
 • Datum:
torek, 25. 8. 2020 od 9:00 – 15:00
 • Lokacija:
Šalovci 86, 9204 Šalovci
 • Kontakt:
Renata Rogan
 • Email:
zavod.korenika@gmail.com
 • Tel. št.
070 752 559

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

 • ogled treh prenovljenih kmetij, večnamenskega zeliščnega vrta in živalskega parka,
 • degustacija osvežujočih zeliščnih napitkov in ostalih izdelkov iz korenikine trgovine,
 • delavnice za otroke,
 • predstavitev večgeneracijskega centra štorklja
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, Ukrep M11 Ekološko kmetovanje, Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilj vključitve v ukrep je zmanjšati vplive kmetovanja na okolje. Med pričakovani rezultati so ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami  in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilaganje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ukrep M11 Ekološko kmetovanje

Pričakovani rezultati vključitve v ukrep so prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh. Pri tem mora kmetija izpolnjevati naslednje zahteve:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj eno storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji vključenosti v ukrep so ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Osnovni program:

 • ogled treh prenovljenih kmetij, večnamenskega zeliščnega vrta in živalskega parka,
 • degustacija osvežujočih zeliščnih napitkov in ostalih izdelkov iz korenikine trgovine,
 • delavnice za otroke,
 • predstavitev večgeneracijskega centra štorklja
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, Ukrep M11 Ekološko kmetovanje, Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilj vključitve v ukrep je zmanjšati vplive kmetovanja na okolje. Med pričakovani rezultati so ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami  in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilaganje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ukrep M11 Ekološko kmetovanje

Pričakovani rezultati vključitve v ukrep so prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh. Pri tem mora kmetija izpolnjevati naslednje zahteve:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj eno storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji vključenosti v ukrep so ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).