Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Hiša vin Kokol

 • Dogodek:
Dan odprtih vrat Hiše vin Kokol – vino in grozdne peške
 • Datum:
sobota, 29. 8. 2020 s pričetkom ob 13.00
 • Lokacija:
Ciglence 20, 2241 Spodnji Duplek
 • Kontakt:
Emilijan Kokol, Aleksandra Šarman
 • Stat. regija:
Podravska
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Hiša vin Kokol

 • Dogodek:
Dan odprtih vrat Hiše vin Kokol – vino in grozdne peške
 • Datum:
sobota, 29. 8. 2020 s pričetkom ob 13.00
 • Lokacija:
Ciglence 20, 2241 Spodnji Duplek
 • Kontakt:
Emilijan Kokol, Aleksandra Šarman
 • Email:
hisavin.kokol@gmail.com
 • Tel. št.
041/600-205 (Milan), 041/738-066 (Aleksandra)

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

• Predstavitev kmetije in ogled vinske kleti – možno od 13. ure naprej (prilagodljivo glede na število obiskovalcev ali vsako polno uro),
• Predavanje na temo vina in grozdnih pešk: cel dan – glede na zanimanje udeležencev – ali vsako polno uro,
• Degustacija vin in izdelkov iz grozdnih pešk – skozi cel dan,
• 14:00: Demonstracija hladno stiskanega olja in predstavitev olj – trajanje približno 2-3 ure (dr. Jejčič Viktor in mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije),
• Otroška delavnica (likovni izdelki …) skozi cel dan (ni vodena)

 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
Ukrep M10 – Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Namen ukrepa KOPOP je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetije, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje ter prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Na kmetiji Kokol so najbolj ponosni na krožni proces predelave in pridelave grozdja oziroma grozdnih pešk. Pri tem imajo natanko 0 odstotka odpadka.
Glavna vrednost projekta je predvsem v njegovi trajnosti in krožnosti procesa predelave in pridelave. S procesom posnemajo nekaj, kar že obstaja od nekdaj – krožnost v naravi.
Iz ljubezni do trte same, ki je vezni člen njihove družinske kmetije, so zraven vina, kot prvotnega produkta vinske trte, razvili sekundaren in terciaren produkt, to je 100% olje grozdnih pešk in moko iz grozdnih pešk. Grozdne tropine brez pešk, ki so produkt v zadnji fazi, pa uporabijo kot gnojilo vinske trte. Trti oziroma grozdju so podarili novo »življenje« in ji dali nov pomen oz. dodano vrednost.

Osnovni program:

• Predstavitev kmetije in ogled vinske kleti – možno od 13. ure naprej (prilagodljivo glede na število obiskovalcev ali vsako polno uro),
• Predavanje na temo vina in grozdnih pešk: cel dan – glede na zanimanje udeležencev – ali vsako polno uro,
• Degustacija vin in izdelkov iz grozdnih pešk – skozi cel dan,
• 14:00: Demonstracija hladno stiskanega olja in predstavitev olj – trajanje približno 2-3 ure (dr. Jejčič Viktor in mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije),
• Otroška delavnica (likovni izdelki …) skozi cel dan (ni vodena)

 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
Ukrep M10 – Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Namen ukrepa KOPOP je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetije, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje ter prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Na kmetiji Kokol so najbolj ponosni na krožni proces predelave in pridelave grozdja oziroma grozdnih pešk. Pri tem imajo natanko 0 odstotka odpadka.
Glavna vrednost projekta je predvsem v njegovi trajnosti in krožnosti procesa predelave in pridelave. S procesom posnemajo nekaj, kar že obstaja od nekdaj – krožnost v naravi.
Iz ljubezni do trte same, ki je vezni člen njihove družinske kmetije, so zraven vina, kot prvotnega produkta vinske trte, razvili sekundaren in terciaren produkt, to je 100% olje grozdnih pešk in moko iz grozdnih pešk. Grozdne tropine brez pešk, ki so produkt v zadnji fazi, pa uporabijo kot gnojilo vinske trte. Trti oziroma grozdju so podarili novo »življenje« in ji dali nov pomen oz. dodano vrednost.