Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah in Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci v Občini Sv. Andraž

 • Dogodek:
Festival vina in jabolk Občine Sv. Andraž v Slov. goricah in Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci1
 • Datum:
nedelja, 23. 8. 2020 od 9:30 do 15:00
 • Lokacija:
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
 • Kontakt:
Gordana Šori
 • Tel. št:
 • Stat. regija:
Podravska
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah in Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci v Občini Sv. Andraž

 • Dogodek:
Festival vina in jabolk Občine Sv. Andraž v Slov. goricah in Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci1
 • Datum:
nedelja, 23. 8. 2020 od 9:30 do 15:00
 • Lokacija:
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
 • Kontakt:
Gordana Šori
 • Email:
gordana.sori@svandraz.si
 • Tel. št.
02/757-95-31

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

V nedeljo, 23. avgusta 2020, bo potekal dogodek v sklopu nove aktivnosti Festivala vina in jabolk, kjer bo tudi uradna otvoritev, saj gre za večji dogodek, s kulturno predstavo, promocijo lokalne ponudbe in izdelkov. Za vas bo na voljo tudi predstavitev v obliki delavnice o pridelkih iz jabolk in grozdja. Zadnja izmed aktivnosti, ki se bo prav tako odvijala v sklopu projekta, je delavnica »Kultura uživanja vina med mladimi in starejšimi v Sloveniji z degustacijo lokalnih vin«.

Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA je obnovljen kletni prostor v občinski stavbi, ki je namenjen različnim aktivnostim in generacijam, hkrati pa dodatno promovira lokalne izdelke in pridelke. Aktivnosti, ki se bodo v sklopu projekta odvijale v prostoru, temeljijo predvsem na medgeneracijskem druženju z dodatno turistično in kulinarično promocijo.

 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
M19 LEADER, LAS Ovtar Slovenskih goric

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

V okviru projekta Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA se je obnovil kletni prostor v občinski stavbi, ki je namenjen različnim aktivnostim in generacijam, hkrati pa dodatno promovira lokalne izdelke in pridelke.

Z izvedbo operacije so se osredotočali na krepitev razvoja območja, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na področju kvalitetnega preživljanja prostega časa, socializacijo različnih generacij in ciljnih skupin, participacijo marginalnih skupin ter razvijanje sožitja med mladimi in starejšimi.

Hkrati se je povečala možnosti za prenos znanja in izkušenj med generacijami, ozaveščanje ljudi o varovanju okolja in zdravja ter samooskrbi. Posredni cilj  je tudi povezovanje različnih skupin s področja LAS med obstoječimi in novimi uporabniki LAS Ovtar ponudbe.

Osnovni program:

V nedeljo, 23. avgusta 2020, bo potekal dogodek v sklopu nove aktivnosti Festivala vina in jabolk, kjer bo tudi uradna otvoritev, saj gre za večji dogodek, s kulturno predstavo, promocijo lokalne ponudbe in izdelkov. Za vas bo na voljo tudi predstavitev v obliki delavnice o pridelkih iz jabolk in grozdja. Zadnja izmed aktivnosti, ki se bo prav tako odvijala v sklopu projekta, je delavnica »Kultura uživanja vina med mladimi in starejšimi v Sloveniji z degustacijo lokalnih vin«.

Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA je obnovljen kletni prostor v občinski stavbi, ki je namenjen različnim aktivnostim in generacijam, hkrati pa dodatno promovira lokalne izdelke in pridelke. Aktivnosti, ki se bodo v sklopu projekta odvijale v prostoru, temeljijo predvsem na medgeneracijskem druženju z dodatno turistično in kulinarično promocijo.

 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
M19 LEADER, LAS Ovtar Slovenskih goric
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

V okviru projekta Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA se je obnovil kletni prostor v občinski stavbi, ki je namenjen različnim aktivnostim in generacijam, hkrati pa dodatno promovira lokalne izdelke in pridelke.

Z izvedbo operacije so se osredotočali na krepitev razvoja območja, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na področju kvalitetnega preživljanja prostega časa, socializacijo različnih generacij in ciljnih skupin, participacijo marginalnih skupin ter razvijanje sožitja med mladimi in starejšimi.

Hkrati se je povečala možnosti za prenos znanja in izkušenj med generacijami, ozaveščanje ljudi o varovanju okolja in zdravja ter samooskrbi. Posredni cilj  je tudi povezovanje različnih skupin s področja LAS med obstoječimi in novimi uporabniki LAS Ovtar ponudbe.