Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Vinska klet Renčel

 • Dogodek:
Kras malo drugače - degustacija vin in ogled vinske kleti Renčel
 • Datum:
22. – 30. 8. 2020, vse dni od 10:00 do 20:00
 • Lokacija:
Vinska klet Renčel, Dutovlje 24, 6221 Dutovlje
 • Kontakt:
Joško Renčel
 • Tel. št:
 • Spletna stran:
 • Stat. regija:
Obalno-kraška statistična regija
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Vinska klet Renčel

 • Dogodek:
Kras malo drugače – degustacija vin in ogled vinske kleti Renčel
 • Datum:
22. – 30. 8. 2020, vse dni od 10:00 do 20:00
 • Lokacija:
Vinska klet Renčel, Dutovlje 24, 6221 Dutovlje
 • Kontakt:
Joško Renčel
 • Email:
rencelwine@gmail.com
 • Tel. št.
031370561

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

Degustacija vin in ogled vinske kleti.

»Eden od temeljnih posegov v klasično kraško vinsko zgodovino je bil odmik od tradicije. Začeli smo saditi druge sorte in raziskovati, kaj vse nam lahko da ta teritorij. Ob dobrih letnikih poskušamo iz narave izvleči čim več, grozdje pustiti na trti, dokler je  mogoče, torej ga ne potrgati takoj, ko doseže fiziološko zrelost.« Vinska klet Renčel

 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje tal ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje kmetovanja nanje.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.

Kmetija je vključena v operacijo: Vinogradništvo

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.

Osnovni program:

Degustacija vin in ogled vinske kleti.

»Eden od temeljnih posegov v klasično kraško vinsko zgodovino je bil odmik od tradicije. Začeli smo saditi druge sorte in raziskovati, kaj vse nam lahko da ta teritorij. Ob dobrih letnikih poskušamo iz narave izvleči čim več, grozdje pustiti na trti, dokler je  mogoče, torej ga ne potrgati takoj, ko doseže fiziološko zrelost.« Vinska klet Renčel

 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje tal ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje kmetovanja nanje.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.

Kmetija je vključena v operacijo: Vinogradništvo

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.