Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Zeliščni vrt Majnika

 • Dogodek:
Preživite popoldne na zeliščnem vrtu Majnika Katje Temnik
 • Datum:
nedelja, 30. 8. 2020, med 16.00 in 19.00 uro
 • Lokacija:
Žiče 66 a, 3215 Loče
 • Kontakt:
Katja Temnik
 • Tel. št:
 • Spletna stran:
 • Stat. regija:
Savinjska
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

Zeliščni vrt Majnika

 • Dogodek:
Preživite popoldne na zeliščnem vrtu Majnika Katje Temnik
 • Datum:
nedelja, 30. 8. 2020, med 16.00 in 19.00 uro
 • Lokacija:
Žiče 66 a, 3215 Loče
 • Kontakt:
Katja Temnik
 • Email:
zeliscni.vrt.majnika@gmail.com
 • Tel. št.
031 317 109

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

Voden ogled zeliščnega vrta Majnika, degustacija zeliščnih čajev in namazov, predstavitev dobre prakse s pomočjo ukrepov kmetijske politike za razvoj podeželja: pridelava, predelava in trženje zelišč in zeliščnih izdelkov.

Predstavitev biodinamičnega kmetovanja in Katjine poti od mlade prevzemnice kmetije do inovativne mlade kmetice po izboru javnosti 2019 ter naziva najboljše podjetnice v kmetijstvu po izboru Agrobiznisa, leto 2020.

 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Na kmetiji so izvedli 3 projekte iz Programa razvoja podeželja 2014–2020: mladi prevzemnik kmetije, postavitev ekstenzivnega sadovnjaka in zelišč trajnic ter nakup opreme za predelavo in trženje zelišč. Ti projekti so Katji Temnik, mladi prevzemnici kmetije, omogočili, da ponovno vzpostavi kmetijske površine na 5 ha veliki, pred leti opuščeni kmetiji. Na kmetiji se lahko pohvalijo z ekstenzivnim nasadom lešnikov in visokodebelnih jablan, nasadom trajnih zelišč, pridelavo zelenjave, poljščin in žit. Investicije v nakup opreme za predelavo in trženje zelišč so prinesle posodobitev procesa predelave zelišč in večjo konkurenčnost na trgu. Z nakupom strojev za rezanje svežih in suhih zelišč, strojem za smukanje in pakiranje zelišč in zeliščnih izdelkov, sušilnice ter profesionalne trgovinske tehtnice pa bodo lahko na kmetiji za nekajkrat povečali proizvodnjo končnih izdelkov iz doma pridelanih zelišč in sadja ter s tem ustvarili visoko dodano vrednost izdelkov in kmetije.

Osnovni program:

Voden ogled zeliščnega vrta Majnika, degustacija zeliščnih čajev in namazov, predstavitev dobre prakse s pomočjo ukrepov kmetijske politike za razvoj podeželja: pridelava, predelava in trženje zelišč in zeliščnih izdelkov.

Predstavitev biodinamičnega kmetovanja in Katjine poti od mlade prevzemnice kmetije do inovativne mlade kmetice po izboru javnosti 2019 ter naziva najboljše podjetnice v kmetijstvu po izboru Agrobiznisa, leto 2020.

 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Na kmetiji so izvedli 3 projekte iz Programa razvoja podeželja 2014–2020: mladi prevzemnik kmetije, postavitev ekstenzivnega sadovnjaka in zelišč trajnic ter nakup opreme za predelavo in trženje zelišč. Ti projekti so Katji Temnik, mladi prevzemnici kmetije, omogočili, da ponovno vzpostavi kmetijske površine na 5 ha veliki, pred leti opuščeni kmetiji. Na kmetiji se lahko pohvalijo z ekstenzivnim nasadom lešnikov in visokodebelnih jablan, nasadom trajnih zelišč, pridelavo zelenjave, poljščin in žit. Investicije v nakup opreme za predelavo in trženje zelišč so prinesle posodobitev procesa predelave zelišč in večjo konkurenčnost na trgu. Z nakupom strojev za rezanje svežih in suhih zelišč, strojem za smukanje in pakiranje zelišč in zeliščnih izdelkov, sušilnice ter profesionalne trgovinske tehtnice pa bodo lahko na kmetiji za nekajkrat povečali proizvodnjo končnih izdelkov iz doma pridelanih zelišč in sadja ter s tem ustvarili visoko dodano vrednost izdelkov in kmetije.