Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

ŽIPO Lenart d. o. o.

 • Dogodek:
Predstavitev uporabnosti koruznih oklaskov s strani ŽIPO Lenart d. o. o. (projekt Evropskega inovativnega partnerstva)
 • Datum:
sreda, 26. 8. 2020 od 10.00
 • Lokacija:
: ŽIPO Lenart d. o. o., Šetarova 21, 2230 Lenart (skupaj se odpeljemo do njive, zbirališče je v Šetarovi 21)
 • Kontakt:
dr. Mitja Krajnc, vodja projekta
 • Email:
 • Tel. št:
 • Spletna stran:
 • Stat. regija:
Podravska statistična regija
Kampanja dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželjskih projektov

ŽIPO Lenart d. o. o.

 • Dogodek:
Predstavitev uporabnosti koruznih oklaskov s strani ŽIPO Lenart d. o. o. (projekt Evropskega inovativnega partnerstva)
 • Datum:
sreda, 26. 8. 2020 od 10.00
 • Lokacija:
: ŽIPO Lenart d. o. o., Šetarova 21, 2230 Lenart (skupaj se odpeljemo do njive, zbirališče je v Šetarovi 21)
 • Kontakt:
dr. Mitja Krajnc, vodja projekta
 • Email:
info@zipo.si
 • Tel. št.
031307350

Smo vam všeč?

Oddajte glas za našo kmetijo!

Osnovni program:

 • predstavitev podjetja Žipo Lenart d. o. o.
 • predstavitev projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije
 • predstavitev dosedanjih rezultatov projekta
 • razno
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
NE
ukrep M16.5 Sodelovanje – Okolje in podnebne spremembe

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije. Cilji projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije so razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije, prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb, prispevek k okoljski učinkovitosti. Pričakovani rezultati so večja poraba obnovljivih virov energije, manjša odvisnost kmetij od fosilnih goriv, večja energetska samozadostnost kmetij, prispevek k blaženju podnebnih sprememb. V okviru projekta bo razvita tehnologija za pobiranje oklaskov – izdelan prototip za pobiranje koruznih oklaskov, določen najprimernejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov, določena optimalna tehnologija pridelave, predelave (mletje, granuliranje, čiščenje) in uporabe oklaskov. Več …

Osnovni program:

 • predstavitev podjetja Žipo Lenart d. o. o.
 • predstavitev projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije
 • predstavitev dosedanjih rezultatov projekta
 • razno
 • Upravičenost sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020:
ukrep M16.5 Sodelovanje – Okolje in podnebne spremembe
 • Možnost koriščenja turističnih bonov/vavčerjev:
NE

Opis naložbe v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije. Cilji projekta Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije so razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije, prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb, prispevek k okoljski učinkovitosti. Pričakovani rezultati so večja poraba obnovljivih virov energije, manjša odvisnost kmetij od fosilnih goriv, večja energetska samozadostnost kmetij, prispevek k blaženju podnebnih sprememb. V okviru projekta bo razvita tehnologija za pobiranje oklaskov – izdelan prototip za pobiranje koruznih oklaskov, določen najprimernejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov, določena optimalna tehnologija pridelave, predelave (mletje, granuliranje, čiščenje) in uporabe oklaskov. Več …