Program podeželja

MLADI PREVZEMNIKI KMETIJ

Črpanje sredstev v okviru (pod)ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020:


Na voljo skupno 1.107.321.000 €, od tega 837.849.803 € sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Do 30. 4. 2021 odobrenih 91,9 % in izplačanih 73,2 % vseh razpoložljivih sredstev.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider