Program podeželja

Ministrstvo ohranjanje biotske raznovrstnosti travišč podpira s štirimi operacijami ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, in sicer: Posebni traviščni habitati (HAB), Traviščni habitati metuljev (MET), Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) in Steljniki (STE). Kako se s sonaravnimi kmetijskimi praksami, ki jih spodbujajo te operacije, lahko ohranja biotsko raznovrstnost travišč, je opisano v posodobljenih zgibankah:

Posebni traviščni habitati
Traviščni habitati metuljev
Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
Steljniki

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih