Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje namenja v naslednjem programskem obdobju velik poudarek prenosu znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji. V ta namen bo v naslednjih tednih izvajalo raziskavo o potrebnih vsebinah usposabljanj za namen priprave ukrepa Prenos znanja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. K izpolnjevanju spletnega vprašalnika, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva, zato vabi vse, ki so pripravljeni aktivno sodelovati. Z raziskavo želi ministrstvo pridobiti čim bolj realne ocene potreb po znanju, na podlagi katerih bo lahko zastavilo pripravo potrebnih aktivnosti za okrepitev tega pomembnega področja za razvoj. 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih