Program podeželja

Vlada je 19. 12. 2019 sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

V Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ustanovljenem s Sklepom o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, z dne 3. 9. 2015 (spremembe Sklepa o ustanovitvi: 12. 5. 2016, 30. 3. 2017, 8. 6. 2017 ter 31. 12. 2017), se s tokratno spremembo :

 • na mesto predsednika imenuje Jožeta Podgorška in njegovega namestnika Damjana Stanonika;
 • z mesta članice razreši Tadejo Kvas Majer, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in namesto nje imenuje Darjo Majkovič, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • z mesta člana razreši Igorja Ahačeviča, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano, in namesto njega imenuje Andrejo Komel, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • z mesta namestnice razreši Urško Keše, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano, in namesto nje imenuje Marijo Žamut, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano;
 • z mesta člana razreši Tomaža Ganca, predstavnika Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in namesto njega imenuje Alenko Šesek, predstavnico Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 • z mesta namestnice razreši Alenko Šesek, predstavnico Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in namesto nje imenuje Ireno Matekovič, predstavnico Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 • z mesta namestnika razreši Tita Neubauerja, predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in namesto njega imenuje Majo Glücks, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
 • z mesta člana razreši Tomaža Jančarja, predstavnika Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), in namesto njega imenuje Blaža Blažiča, predstavnika DOPPS;
 • z mesta namestnice razreši Tanjo Šumrada, predstavnico DOPPS, in namesto nje imenuje Tomaža Jančarja, predstavnika DOPPS;
 • z mesta namestnika razreši Aleša Kirbiša, predstavnika Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), in namesto njega imenuje Doris Letino, predstavnico ZSPM;
 • z mesta člana razreši Venčeslava Tušarja, predstavnika Združenja turističnih kmetij Slovenije, in namesto njega imenuje Matijo Vimpolška, predstavnika Združenja turističnih kmetij Slovenije.

 

Povezava

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih