Program podeželja

 

slika 3

Avtor: Špela Levačič, Foto natečaj Moje podeželje

 

Spoštovani kmetje, lastniki gozda in revirni gozdarji!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi vzpodbuditi porabo finančnih sredstev s področja gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

V ta namen smo skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije januarja po različnih lokacijah po vzhodni Sloveniji že izvedli vrsto predstavitev za lastnike gozdov in kmete o prihajajočih gozdarskih javnih razpisih, v drugi polovici februarja pa načrtujemo predstavitve za zahodno Slovenijo.

 

Program:

 • Pozdravni nagovor,
 • Podpore Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gozdno-lesni verigi iz PRP 14-20 (Zoran Planko)
 • Kandidiranje občine na sredstva PRP 14-20 - primer dobre prakse (Zoran Planko)
 • Kaj potrebujem za vnos vloge v aplikacijo PRP 14-2 (Roman Žgajnar)
 • Pridobitev sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito pred divjadjo iz PRP 14-20, podukrep 8.4 (mag. Andrej Breznikar, Marijana Minić).

 

Lokacije in termini:

 • Ribnica, 11. 2. 2020, 9.00 - 11.00; konferenčna dvorana Rokodelskega centra Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
 • Pivka, 11. 2. 2020, 13. - 15.00; Predavalnica v Krpanovem domu, Prečna ulica 2, 6257 Pivka 
 • Idrija, 14. 2. 2020, 10.00 - 12.00;Zavod za gozdove Slovenije, KE Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija
 • Lesce, 25. 2. 2020, 13.00 - 15.00; Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce
 • Ljubljana, 28. 2. 2020, 10.00 - 12.00; Velika dvorana Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana

 

Časovnica že odprtih oziroma predvidenih javnih razpisov s področja gozdarstva v letošnjem letu:

 • Javni razpis za podukrep podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz PRP 2014-2020 – predvidoma marca 2020;
 • Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – predvidoma marca 2020;
 • 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 – predvidoma aprila 2020;
 • Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – predvidoma maja 2020.

 

Vabilo....

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih