Program podeželja

 

Gregor Petrič 9

Avtor: Gregor Petrič / Foto natečaj Moje podeželje

 

V letu 2019 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) izvedla redna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2019.

Vsebina usposabljanj:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP:

  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Analiza tal in gnojilni načrt
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
  • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP
  • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost:

 

Vsa gradiva najdete tudi v Knjižnici, kjer jih najdete tako, da v iskalno okno vnesete ključne besede: KOPOP redno usposabljanje 2019

Več informacij...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih