Program podeželja

V okviru nacionalne mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zbiramo predloge projektov, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) oz. na boljšo pripravo na Skupno kmetijsko politiko 2021–2027.

Namen tega povabila je zbiranje predlogov projektov na način od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.

V želji, da se s projekti/aktivnostmi približamo potrebam lokalnega prebivalstva oziroma da sodelujemo, si želimo vašega odziva in vas vabimo k oddaji predlogov projektov. Predlogi projektov naj se nanašajo na izvedbo v letu 2021.

Posredovani predlogi so za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neobvezujoči in to poizvedovanje še ne pomeni financiranja projekta. Odločitev o sofinanciranih projektih bo sprejelo ministrstvo na podlagi pogojev in meril, ki so priloženi k temu povabilu.

Dodatne informacije:

  • predlogi morajo biti oddani na predpisanem obrazcu, vsa polja morajo biti izčrpno izpolnjena, izpolnjena mora biti tudi finančna konstrukcija s specifikacijo vseh stroškov;
  • v primeru odobritve financiranja predlagane aktivnosti se odobrene aktivnosti ne smejo začeti pred začetkom izvedbe postopka javnega naročanja, ki jih bo izvedla Mreža za podeželje (MKGP);
  • pred začetkom katerekoli aktivnosti iz odobrenih projektov/aktivnosti je potrebno obvestiti Mrežo za podeželje; začetek aktivnosti mora biti pravočasen zaradi postopkov javnega naročanja, to je najmanj 3 meseca pred datumom izvedbe, kadar mora Mreža za podeželje za dogovorjen strošek izvesti javno naročilo za sklenitev pogodbe oz. 1 mesec, če mora izvesti postopek javnega naročila za izdajo naročilnice, sicer lahko Mreža odstopi od financiranja stroškov. Za začetek aktivnosti je mišljena priprava končne verzije programa, vabil, javna napoved dogodka, dogovarjanje glede izvedbe ... v navedene aktivnosti je potrebno vključiti tudi Mrežo za podeželje;
  • aktivnosti, ki bodo financirane s pomočjo Mreže za podeželje, je potrebno označiti z logotipom PRP 2014–2020 (npr. vabila na dogodke, brošure ...);
  • v primeru spremembe že odobrenega projekta/aktivnosti, je potrebno zaprositi Mrežo za podeželje (mreza-podezelje.mkgp@gov.si) za odobritev, ravno tako za zaprosilo glede spremembe zneska ali tipa stroškov.
  • po zaključku aktivnosti je obvezno pripraviti skupno (z Mrežo za podeželje usklajeno) sporočilo za javnost (novico);
  • po zaključku aktivnosti je potrebno Mreži za podeželje poslati fotografije in dokazila; kadar je smiselno tudi priporočila za Organ upravljanja PRP 2014–2020;
  • v primeru odobrenega projekta/aktivnosti mora predlagatelj pripraviti najmanj en opis podprte operacije, ki je bila sofinancirana iz katerega od ukrepov PRP 2014–2020 (gledati priložen Obrazec za posredovanje predlogov projektov in praks PRP 2014–2020);
  • odobrene oz. prevzete aktivnosti se financirajo iz sredstev Mreže za podeželje (Tehnična pomoč Programa razvoja podeželja 2014–2020).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo prejete predloge pregledalo in se odločilo o prevzemu določenih stroškov in o višini rezerviranih sredstev.

Od predlagateljev projektov se pričakuje, da bodo pri projektih aktivno sodelovali in sami zagotavljali človeške vire.

Predlogi projektov morajo biti posredovani na priloženem obrazcu do srede, 13. 1. 2021. Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov Mreže za podeželje mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Obrazec za posredovanje predlogov projektov in praks PRP 2014–2020

Pogoji in kriteriji

 

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih