Program podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica je pripravila brošuro »Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše«.

MKO je skupaj s KGZS leta 2008 izdalo brošuro »Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo«, katere cilj je bil zlasti podati ukrepe in nasvete s katerimi lahko omilimo škodo, ki jo v kmetijstvu povzroča suša. V letošnjem letu pa so se ta navodila nadgradila z novejšimi podatki, spoznanji ter tehnologijami, ki je namenjena predvsem kot pripomoček pri ozaveščanju in svetovanju vsem, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Namen brošure »Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše« je podati informacijo o preventivnih ukrepih, kako zmanjšati oz. se celo izogniti posledicam poletne suše in posledično izgubi pridelka, ter ponuditi alternativne možnosti za gojenje kmetijskih kultur.

BROŠURA (.pdf)

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih