Program podeželja

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je izdalo strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih.

Strokovno mnenje (pdf), Seznam uporabe FFS (xls)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih