Program podeželja

Obveščamo vas, da so na voljo nove brošure in zloženke, vsebinsko vezane na Program razvoja podeželja 2014-2020, in sicer:

- Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) 

Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike : od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom (avtor: Stritar Tomaž)Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike : od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom (avtor: Stritar Tomaž)

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

- Odločitev za ekološko kmetijstvo: "Pomen prave izbire!"

- Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete: "Na mladih prevzemnikih slovensko kmetijstvo stoji"

5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Namakanje kmetijskih zemljišč: "Namakanje v kmetijstvu zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke"

 

Vsa gradiva so objavljena tudi v Knjižnici na spletni strani:

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih