Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 - javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je bil objavljen 12. 2. 2016, bo potekala pa naslednjem razporedu:

-       sreda, 24. 2. 2016 ob 10.00, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj;

-       petek, 26. 2. 2016 ob 10.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

-       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 9.00, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu:

-       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 10.40, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

-       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

-       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.3 - Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016, ki bo predvidoma objavljen 26. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu:

-       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

-       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

-       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 8.6 - Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu

-       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

-       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

-       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Javni razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest na e-naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih