Program podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija in njeni zavodi, ki izvajajo obvezna usposabljanja, so pripravili posodobitev terminov obveznih usposabljanj. Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.

Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2016 do 20. decembra, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 92 usposabljanj. 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih