Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potrdilo pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS):

  • LAS Spodnje Savinjske doline,
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
  • LAS Barje z zaledjem,
  • LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in
  • LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Potrjeni LAS-i so tako upravičeni do naslednjih evropskih in nacionalnih sredstev:

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropski sklad za regionalni razvoj SKUPAJ
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 1.427.460,00 839.000,00 2.266.460,00
LAS Spodnje Savinjske doline 973.940,00 728.600,00 1.702.540,00
LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 1.881.975,00 946.520,00 2.828.495,00
LAS Barje z zaledjem 1.038.175,00 852.800,00 1.890.975,00
LAS Sožitje med mestom in podeželjem 978.815,00 563.000,00 1.541.815,00

 

Več o LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Več o LAS Spodnje Savinjske doline.
Več o LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.
Več o LAS Barje z zaledjem.
Več o LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Več o ukrepu LEADER.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih