Program podeželja

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si je ob robu 4. Slovenskega podeželskega parlamenta ogledal tudi dve kmetiji na Dolenjskem.

Minister mag. Židan je v Šentjerneju najprej obiskal kmetijo Karlovček, katere lastnik je Andraž Rumpret in kmetijo vodi kot dober podjetnik. Kmetija, ki ji korenine segajo že v leto 1800, je dober primer, kjer se delo in trud preteklih rodov z novimi znanji in ob podjetniški miselnosti uspešno nadgrajujeta. Ukvarjajo se s pridelavo sadja in grozdja. Podjetje, ki deluje na istem naslovu, odkupuje tudi integrirano pridelano grozdje iz okoliških kmetij in ga predela v cviček PTP. Kmetija je vključena v OMD in v Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), v prejšnjem programskem obdobju pa so pridobili sredstva iz naslova Posodabljanje kmetijskih gospodarstev na področju rastlinske pridelave - ukrep 121 (nasad, mreža proti toči ...) in iz naslova Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom - ukrep 123.

Druga kmetija, ki si jo je minister mag. Židan ogledal je kmetija Matjaža Zagorca, ki je mlad prevzemnik kmetije. Kmetija je v letošnjem letu vstopila tudi v ekološko kmetovanje in je primer dobrega medgeneracijskega sodelovanja pod vodenjem mladega ambicioznega kmeta, ki je stalno usmerjena v razvoj, a hkrati ohranja tradicijo starih staršev. Na kmetiji redijo krškopoljskega prašiča, plemenske konje in hkrati obdelujejo nekaj hektarjev vinogradov in sadovnjakov. Na kmetiji obdelujejo 21 ha kmetijskih površin. Ukvarjajo se s pridelavo jabolk in breskev. Kmetija je vključena v OMD in v Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), v prejšnjem programskem obdobju pa so pridobili sredstva iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij - ukrep 112.

 

Fotografije

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih