Program podeželja

Spoštovani,

vabimo vas na predstavitve poročil monitoringov metuljev in ptic, ki bodo potekale v petek, 9. marca 2018:

  • 10:00 – 10:45 Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 (Center za kartografijo favne in flore)
  • 10:45 – 11:30 Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2017 (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
  • 11:30 – 12:15 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letu 2017 (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)

Predstavitve bodo potekale v veliki dvorani Agencije RS za okolje, Vojkova 1b v Ljubljani.

Vabilo...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih