Program podeželja

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje je bilo odobrenih devet projektov EIP, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, so sofinancirani štirje projekti EIP, v okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa je sofinanciranih pet projektov EIP. Več o projektih in sestavi partnerstva za izvedbo projektov, si lahko preberete v preglednici spodaj.

Preglednica odobrenih projektov EIP

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru ukrepa Sodelovanje. Besedilo javnih razpisov si lahko preberete na spletni strani MKGP.
Javni razpis iz naslova podukrepa 16.2 in podukrepa 16.5.

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjavalniku idej na spletni strani EIP.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih