Program podeželja

23. 12. 2015 - Predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

10. 11. 2015 - Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL- rok za setev podaljšan do 15. novembra 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

25. 8. 2015 - Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) 

Uredba o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

20. 1. 2015 - Strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

29. 12. 2014 - KOPOP v PRP 2014−2020

6. 11. 2014 - Spremembe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil v letu 2015

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih