Program podeželja

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko inovacijsko partnerstvo za kmetijsko produktivnost in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi. V januarju 2018 bosta predvidoma objavljena dva javna razpisa iz naslova ukrepa M16.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 


IZPOSTAVLJENO:

16. 11. 2017 - Gradivo Mednarodnega EIP AGRI seminarja, ki je bil 13. 11. 2017 v Ljubljani:

PROGRAM:

        Poročilo o rezultatih z delavnic Seminarja EIP 

________________________________________________________________________________________________

 

AKTUALNO:

12. 01. 2018 - EIP Vem točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v četrtek, 18. januarja 2018, v Kopru organizira delavnico o vzpostavljanju EIP partnerstev

22. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih verig lokalne hrane

21. 12. 2017 - EIP Vem točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organizirala delavnico o vzpostavljanju EIP partnerstev   pdf

                     Poročilo z delavnice

30. 11. 2017 - Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnjeno Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 - 2020.

15. 11. 2017 - Ministrstvo napoveduje pospešeno spodbujanje inovacij v kmetijstvu in gozdarstvu

11. 10. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

8. 11. 2017 - Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri MKGP

25. 10. 2017 - Vabilo na 2. tehnološko-investicijski forum: Nove tehnologije v kmetijstvu

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

5. 10. 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 22. jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda

22. 9. 2017 - Ministrstvo pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

 

 

 

 

 

 

18. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih dobavnih verig lokalne hrane

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih