Program podeželja

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

  

AKTUALNO:

5. 9. 2019 - Informativni listi EIP-AGRI fokusnih skupin prevedeni v slovenščino

12. 6. 2019 - PPT predstavitev za upravičence projektov EIP iz 1 JR pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev

4. 4. 2019 - Zbrani odgovori na forumska vprašanja v zvezi z drugim javnim razpisom iz naslova ukrepa Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 10 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 7 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

17. 1. 2019 - Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

ARHIV NOVIC...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Napovednik dogodkov s področja EIP: