Program podeželja

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 

 

AKTUALNO:

25. 11. 2018: - Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018: - Sodelovalni način delovanja za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018: - Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020 (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018: - S sodelovanjem do inovacij: Mrežno povezovanje operativnih skupin po vsej EU (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v inovacijo (EIP-AGRI brošura)

24. 11. 2018 - Sistemi znanja in inovacij (AKIS) na področju kmetijstva (EIP-AGRI brošura)

22. 11. 2018 - Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

14. 11. 2018 - Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 (najpogostejše napake)

26. 10. 2018 Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

19. 7. 2018 - Ali je morda še kakšno neraziskano področje v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu?

5. 7. 2018 - Odprte prijave za strokovnjake v dveh novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

5. 7. 2018 - Brošura z 9. agrobiznis posveta v Ljubljani

27. 6. 2018 - Sodelovanje za skupne rešitve in napredek v kmetijstvu

11. 4. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

22. 3. 2018 - Obvestilo o predstavitvi dveh javnih razpisov za podporo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru podukrepov 16.2 in 16.5

14. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - gozdarstvo - na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije, 13. 02. 2018.

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - okolje - na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani, 12. 02. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - vinogradništvo - na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, 31. 01. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - prireja mleka - na sedežu Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju, 29. 01. 2018.

2. 2. 2018 - Objavljena sta javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo

25. 01. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - zelenjadarstvo - na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper v Kopru, 18. 01. 2018

22. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih verig lokalne hrane

21. 12. 2017 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - sadjarstvo - v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu, 15. 12. 2017

30. 11. 2017 - Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnjeno Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru PRP 2014-2020

8. 11. 2017 - Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

22. 9. 2017 - Ministrstvo je pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih