Program podeželja

Obseg finančnih sredstev

V programskem obdobju 2014-2020 je za podukrep:

  • M16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva namenjenih 8.767.312,50 evrov,
  • M16.5 – Okolje in podnebne spremembe pa 5.617.500,00 evrov.

Stopnja javne podpore znaša v primeru projektov EIP do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Projekti EIP so obširnejši projekti s predvidenim trajanjem do 36 mesecev, zato znaša znesek sofinanciranja od 75.000 eurov do največ 350.000 eurov za podukrep M16.2 in od 45.000 eurov do največ 250.000 eurov za podukrep M16.5.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč. Upravičenec do podpore je vodilni partner, če sam izvaja vse upravičene aktivnosti ali vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva v projektu, ki izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Napoved javnih razpisov

V Skladu z okvirnim terminskim načrtom objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 do konca leta 2017 z dne 13. 6. 2017 bosta javna razpisa za podukrepa M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe predvidoma objavljena januarja 2018.

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih