Program podeželja

Seznam izzivov, ki jih želijo kmetje rešiti na svojih kmetijah

 

objavljeno ime izziva sektor panoga statistična regija
17. 11. 2017

Širjenje »ESCE« glivične bolezni lesa, ki se širi po vinogradu

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija
17. 11. 2017

Zatiranje ambrozije v koruzi

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija
17. 11. 2017

Direktna setev koruze v deteljo ali lucerno

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija
17. 11. 2017

Z namenom zmanjševanja stroškov uporabe tehnologije setve brez oranja

kmetijstvo, varstvo okolja poljedelstvo Pomurska regija
17. 11. 2017

Izziv v tleh rastlinjaka

kmetijstvo zelenjadarstvo Pomurska regija
17. 11. 2017

Ohranitveni način obdelave tal

kmetijstvo poljedelstvo, zelenjadarstvo Podravska regija
20. 11. 2017

Reja avtohtone pasme krškopoljski prašič

kmetijstvo prašičereja Podravska regija
11. 12. 2017

 Reševanje kmetijskih površin, ki bi jih     želeli nameniti sajenju sadnega drevja in   pridelavi zelenjave

kmetijstvo sadjarstvo Zasavska regija
13. 12. 2017   Segrevanje ozračja varstvo okolja   Jugovzhodna regija
13. 12. 2017  Ekološka pridelava orehov kmetijstvo sadjarstvo Posavska regija
13. 12. 2017  Odpornost na bolezni novih sort trajnih     trav kmetijstvo poljedelstvo Posavska regija
13. 12. 2017  Pridelava olja kot dopolnilna dejavnost

kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija
13. 12. 2017  Podlubniki

gozdarstvo   Podravska regija
13. 12. 2017  Dostop do vode v zimskem času           proste reje

kmetijstvo konjereja Gorenjska regija
13. 12. 2017  Divje živali uničujejo pridelke kmetijstvo bio-dinamična pridelava Osrednjeslovenska regija
13. 12. 2017  Kako ohraniti kulturno krajino na             razgibanem hribovitem terenu?

kmetijstvo reja drugih živali Gorenjska regija
13. 12. 2017  Izziv prodaje grozdja
kmetijstvo vinogradništvo Posavska regija
13. 12. 2017  Poleganje koruze
kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija
13. 12. 2017  Preprečevanje razraščanja robide in         koprive na pašnikih
kmetijstvo govedoreja Gorenjska regija
13. 12. 2017  Trajno travinje na barjanskih travnikih
kmetijstvo govedoreja Osrednjeslovenska regija
13. 12. 2017  Problem zaraščanja površin s praprotjo kmetijstvo govedoreja   Koroška regija
13. 12. 2017  Divjad na obdelovalnih površinah kmetijstvo govedoreja   Jugovzhodna regija
13. 12. 2017  Težave z mrhovinarji kmetijstvo poljedelstvo   Zasavska regija
13. 12. 2017  Potencialno nova sorta jabolk kmetijstvo sadjarstvo   Posavska regija
13. 12. 2017   Embriotransfer kmetijstvo govedoreja   Savinjska regija
14. 12. 2017  Trženje drobnice kmetijstvo reja drobnice   Podravska regija
14. 12. 2017  Preusmeritev govedorejske kmetije   v pašništvo in predelava hleva iz stojišč   z navezami v prosto rejo kmetijstvo govedoreja   Osrednjeslovenska        regija
14. 12. 2017  Predelava soje z izkoristkom sojinih         tropin in olja kmetijstvo poljedelstvo   Jugovzhodna regija
14. 12. 2017  Pozeba v sadovnjakih kmetijstvo sadjarstvo   Jugovzhodna regija
14. 12. 2017  Divjad in zveri, ki povzročajo škodo kmetijstvo reja drobnice   Gorenjska regija
14. 12. 2017  Prodaja kmetijskih pridelkov kmetijstvo zelenjadarstvo   Pomurska regija
14. 12. 2017  Inovativni, cenovno dosegljivi bio-filtri za   piščančje farme kmetijstvo perutninarstvo   Podravska regija

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih