Program podeželja

Seznam ponudnikov znanj za določena področja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu

 

objavljeno naziv ponudnika rešitve kontaktna oseba sektor panoga
statistična regija
17. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

dr. Darja KOCJAN AČKO kmetijstvo poljedelstvo, zelenjadarstvo,
začimbne, zdravilne in aromatske rastline, pridelava semena
Savinjska regija, Osrednje-slovenska regija, Gorenjska regija
17. 11. 2017

Kmetijski inštitut Slovenije

Tomaž CUNDER kmetijstvo ekonomika kmetijstva Osrednje-slovenska regija
17. 11. 2017

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, in Druga priznana organizacija pri reji drobnice

Danijela BOJKOVSKI,

Mojca SIMČIČ

kmetijstvo reja drobnice, reja drugih živali Osrednje-slovenska regija
17. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Emil ERJAVEC

vsi sektorji vse panoge razen gojenja gob  Osrednje-slovenska regija

21. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Stanislav TRDAN kmetijstvo poljedelstvo  Osrednje-slovenska regija
22. 11. 2017

Kmetijski inštitut Slovenije

Darinka KORON kmetijstvo sadjarstvo - jagodičevje
Osrednje-slovenska regija
22. 11. 2017 Biotehniška fakulteta Anita SOLAR kmetijstvo sadjarstvo - pridelava lupinarjev
Podravska regija
23. 11. 2017 Kozjanski park

mag. Adrijan ČERNELČMojca KUNST

ohranjanje narave

naravovarstvo, biotska raznolikost, vodovarstveno območje, učinkovita raba energije, ohranjanje naravnih virov, modeli lokalne oskrbe, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo, ekološka pridelava

Savinjska regija
23. 11. 2017 Biotehniška fakulteta asist. dr. Tanja BOHINC kmetijstvo

varstvo rastlin

 Podravska regija
30. 11. 2017  INRA d.o.o. Andreja ŠVAB LENARČIČ

kmetijstvo poljedelstvo - stroškovna učinkovitost, precizno kmetijstvo, trajnostna raba tal  Pomurska regija
30. 11. 2017

 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

 Slovenije

dr. Magda RAK CIZEJ kmetijstvo poljedelstvo - varstvo rastlin, FFS, podnebne spremembe   Savinjska regija
30. 11. 2017 KGZ Nova Gorica dr. Ivan ŽEZLINA kmetijstvo vinogradništvo - varstvo rastlin  Goriška regija
30. 11. 2017 Kmetijski inštitut Slovenije Irena MAVRIČ PLEŠKO kmetijstvo vinogradništvo - varstvo rastlin Osrednje-slovenska regija
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta  Angela CIVIDINI kmetijstvo reja drobnice - meso drobnice; modeli lokalne oskrbe
Osrednje-slovenska regija
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta  prof. dr. Andrej   LAVRENČIČ kmetijstvo govedoreja - prehrana prežvekovalcev
Osrednje-slovenska regija 
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta doc. dr. Dušanka JORDAN kmetijstvo reja drobnice Osrednje-slovenska regija
04. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije

 dr. Zala KOLENC  kmetijstvo  hmeljarstvo,   poljedelstvo,   pridelava semena,   oljkarstvo,   genetika, podnebne   spremembe (sušni   stres)   Savinjska regija
04. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije

 dr. Andreja   ČERENAK  kmetijstvo  genetika, podnebne   spremembe, pridelava   semena   Savinjska regija
05. 12. 2017 Kmetijski inštitut Slovenije  Mojca VIRŠČEK   MARN  kmetijstvo  varstvo rastlin   Osrednje-         slovenska regija
11. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije

  dr. Sebastjan   Radišek  kmetijstvo  varstvo rastlin, podnebne   spremembe  Savinjska regija
11. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije

 mag.   Jolanda Persolja  varstvo voda

  podnebne spremembe,   varstvo podzemnih in   površinskih voda,   biotska raznovrstnost, FFS

 Osrednje-         slovenska regija
12. 12. 2017

Genska banka v živinoreji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

 Genska banka v   živinoreji  kmetijstvo  biotska raznovrstnost,   slovenske avtohtone pasme  Osrednje-         slovenska regija
13. 12. 2017 Biotehniška fakulteta  Andrej Udovč

 kmetijstvo   zelenjadarstvo  Osrednje-         slovenska regija
13. 12. 2017 Sistko d.o.o.  Andrej S. Cestar

 predelava lesa    Podravska regija
13. 12. 2017 Agencija Republike Slovenije za okolje   dr. Andreja   SUŠNIK

 kmetijstvo,   varstvo okolja,   varstvo voda  poljedelstvo, zelenjadarstvo,   sadjarstvo, vinogradništvo,   hmeljarstvo, oljkarstvo

 Pomurska regija,   Podravska regija,   Savinjska regija,   Jugovzhodna   regija, Osrednje-         slovenska regija,   Gorenjska regija,   Primorsko-notranjska   regija, Goriška regija

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih