Program podeželja

Predstavljamo projekte, ki so sofinancirani iz ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020:

 

  • EIP projekti (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na VVO in drugih zaščitenih območjih. Gre za obširnejše projekte. Za namen izvedbe projektov se na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani.

  • Seznam vseh projektov:

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV EIP IZ PODUKREPOV 16.2 IN 16.5 (objavljeno 17. 3. 2020)

SEZNAM PILOTNIH PROJEKTOV IZ PODUKREPA 16.2 IN 16.5 (objavljeno 15. 6. 2020)

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV EIP IZ PODUKREPA 16.2 - GOZDARSTVO (objavljeno 18. 8. 2020)

SEZNAM ODOBRENIH PILOTNIH PROJEKTOV IZ PODUKREPA 16.2  - GOZDARSTVO (objavljeno 18. 8. 2020)

 

 

 

  • Pilotni projekti (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

Gre za projekte manjšega obsega, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo, pri čemer morata sodelovati najmanj dva partnerja.

Senzorski sistemi za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

 

  • projekti kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

        SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 (8. 6. 2020)

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 

 

  • projekti iz področja diverzifikacije dejavnosti na kmetiji (ukrep M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020):

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih