EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 

Oglejte si animirani film, če želite izvedeti, kako lahko sodelovanje z različnimi partnerji pomaga kmetom pri iskanju inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se soočajo, in kako lahko ti projekti pripeljejo do novih priložnosti:

VIDEO: Predstavitev koncepta EIP, avtor: EIP-AGRI / European CommissionAKTUALNO:

27. 5. 2020 - Rok za prijavo na 3. JR za podukrep 16.4 in 4. JR za podukrep 16.5 je 9. 6. 2020

16. 4. 2020 - Ideja za navdih: Prepoznavanje postopkov pridelave, idealnih tal in podnebnih razmer za pridelavo goji jagod

16. 4. 2020 - Ideja za navdih: Krma bogata z beljakovinami (koruza, fižol in buče) za izboljšanje kakovosti svinjskega mesa

12. 2. 2020 - Objavljamo gradiva iz mednarodne konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019

4. 2. 2020 - Predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe

23. 1. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI : Novi viri krme za prašiče in perutnino

8. 1. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI: Zaščita sadnih rastlin pred pozebo

6. 1. 2020 - Odobrenih je 8 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 20 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 14 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

6. 1. 2020 - Odobrenih je novih 17 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

3. 1. 2020 - Odprte prijave za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

13. 12. 2019 - Za nove projekte EIP in pilotne projekte v okviru podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona EUR

2. 12. 2019 - Gradivo s predstavitve javnih razpisov za podukrepa 16.2 in 16.5 na področju gozdarstva iz naslova ukrepa Sodelovanje v letu 2019

25. 11. 2019 - Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje (za podukrepa 16.2 in 16.5)

21. 11. 2019 - Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

8. 11. 2019 - Objavljena dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva v skupni vrednosti 2,14 mio evrov

5. 9. 2019 - Informativni listi EIP-AGRI fokusnih skupin prevedeni v slovenščino

12. 6. 2019 - PPT predstavitev za upravičence projektov EIP iz 1 JR pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev

4. 4. 2019 - Zbrani odgovori na forumska vprašanja v zvezi z drugim javnim razpisom iz naslova ukrepa Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 10 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 7 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

17. 1. 2019 - Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

ARHIV NOVIC...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih