Program podeželja


10. 11. 2020 - Drugi dan spletnega posveta »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« - predstavitev projektov Evropskega partnerstva za inovacije

09. 11. 2020 - 35. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja - Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva

23. 01. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI : Novi viri krme za prašiče in perutnino

08. 01. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI: Zaščita sadnih rastlin pred pozebo

06. 01. 2020 - Odobrenih je 8 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

06. 01. 2020 - Odobrenih je novih 20 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

06. 01. 2020 - Odobrenih je novih 14 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

06. 01. 2020 - Odobrenih je novih 17 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

03. 01. 2020 - Odprte prijave za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

13. 12. 2019 - Za nove projekte EIP in pilotne projekte v okviru podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona EUR

02. 12. 2019 - Gradivo s predstavitve javnih razpisov za podukrepa 16.2 in 16.5 na področju gozdarstva iz naslova ukrepa Sodelovanje v letu 2019

25. 11. 2019 - Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 2019

25. 11. 2019 - Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje (za podukrepa 16.2 in 16.5)

21. 11. 2019 - Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

08. 11. 2019 - Objavljena dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva v skupni vrednosti 2,14 mio evrov

05. 09. 2019 - Informativni listi EIP-AGRI fokusnih skupin prevedeni v slovenščino

12. 06. 2019 - PPT predstavitev za upravičence projektov EIP iz 1 JR pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev

04. 04. 2019 - Zbrani odgovori na forumska vprašanja v zvezi z drugim javnim razpisom iz naslova ukrepa Sodelovanje

19. 03. 2019 - Odobrenih je 10 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 03. 2019 - Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 03. 2019 - Odobrenih je 7 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

17. 01. 2019 - Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

01. 04. 2019 - Gradivo s predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2019

04. 02. 2019 - Predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v februarju in marcu 2019

24. 01. 2019 - Evropska komisija išče strokovnjake za vključitev v pet novih fokusnih skupin

28. 12. 2018 - Objava še dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter iz naslova 16.5 - Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP - rok za oddajo vlog 19. 4. 2019

21. 12. 2018 - Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter iz naslova podukrepa 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji - rok za oddajo vlog 12. 4. 2019

25. 11. 2018 - Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Sodelovalni način delovanja za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020 (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - S sodelovanjem do inovacij: Mrežno povezovanje operativnih skupin po vsej EU (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v inovacijo (EIP-AGRI brošura)

24. 11. 2018 - Sistemi znanja in inovacij (AKIS) na področju kmetijstva (EIP-AGRI brošura)

22. 11. 2018 - Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

14. 11. 2018 - Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 (najpogostejše napake)

26. 10. 2018 Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

19. 7. 2018 - Ali je morda še kakšno neraziskano področje v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu?

5. 7. 2018 - Odprte prijave za strokovnjake v dveh novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

5. 7. 2018 - Brošura z 9. agrobiznis posveta v Ljubljani

27. 6. 2018 - Sodelovanje za skupne rešitve in napredek v kmetijstvu

11. 4. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

22. 3. 2018 - Obvestilo o predstavitvi dveh javnih razpisov za podporo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru podukrepov 16.2 in 16.5

14. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - gozdarstvo - na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije, 13. 02. 2018.

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - okolje - na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani, 12. 02. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - vinogradništvo - na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, 31. 01. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - prireja mleka - na sedežu Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju, 29. 01. 2018.

2. 2. 2018 - Objavljena sta javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo

25. 01. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - zelenjadarstvo - na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper v Kopru, 18. 01. 2018

22. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih verig lokalne hrane

21. 12. 2017 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - sadjarstvo - v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu, 15. 12. 2017

30. 11. 2017 - Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnjeno Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru PRP 2014-2020

8. 11. 2017 - Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

22. 9. 2017 - Ministrstvo je pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

 
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih