Program podeželja


10. 11. 2020 - Drugi dan spletnega posveta »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« - predstavitev projektov Evropskega partnerstva za inovacije

09. 11. 2020 - 35. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja - Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva

25. 11. 2019 - Konferenca "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja"

24. 09. 2019 - 26. 09. 2019 - Evropski raziskovalni in inovacijski dnevi (Bruselj)

16. 10. 2019 -  15. redno srečanje EIP-AGRI podskupine za inovacije v kmetijstvu (Bruselj)

14. 02. 2019 -14. 03. 2019 - Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje

13. 02. 2019 - 6. Agrobiznis konferenca

23. 03. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

21. 03. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

12. 02. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev - sedež KGZS Ljubljana

13. 02. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev - sedež Gozdarskega inštituta

18. 01. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev - sedež Kmetijske zadruge Agraria Koper; na voljo je tudi poročilo z delavnice

15. 12. 2017 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev - Center biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu; na voljo je tudi poročilo z delavnice

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih