Program podeželja

Koledar dogodkov

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali, REJA DROBNICE, za leto 2017
Od ponedeljek, 06. november 2017 -  08:00
Do petek, 15. december 2017 - 17:00
Ogledi : 3075
Kontakt Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija • T: 01 51 36 600 • F: 01 51 36

 

SEZNAM LOKACIJ IN TERMINOV REDNIH USPOSABLJANJ: Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Dobrobit živali - reja drobnice za leto 2017
(Seznam se bo lahko spreminjal in dopolnjeval).


Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.

V LETU 2017 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2017!

Usposabljanja bodo izvedena na petih Kmetijsko gozdarskih zavodih (KGZ Celje, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj). Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo
živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ. Do 15. decembra 2017 bo izvedenih 8 usposabljanj na področju reje drobnice. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020.

Vsebina usposabljanj
1. Pašništvo
2. Ravnanje z drobnico (posebnosti pri paši ovc in koz)
3. Etologija (obnašanje ovc in koz, drobnici prilagojeni načini reje)
4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice

Vsebina usposabljanj za leto 2017 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabljenje na usposabljanja

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo. Prijava na usposabljanja ni potrebna.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2017, se vam v primeru, da ne opravite usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša za 20 – 40 %.