Program podeželja

Koledar dogodkov

Predstavitev javnega razpisa iz naslova podukrepa 8.6 za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa - Nova Gorica (Bilje) in Ljubljana-Dobrunje
petek, 16. februar 2018, 10:00 - 12:00
Ogledi : 817

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 22. 12. 2017 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017.

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega (na primer žaganje lesa, skobljanje  in druga strojna obdelava lesa, proizvodnja sekancev in lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo). Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Rok za oddajo vlog je 16. april 2018.  

KGZS bo organiziral 16. 2. 2018 dve predstavitvi:

- ob 10. uri v Sadjarskem centru Bilje, Bilje 1. Predavali bodo Darja Zadnik in Michaela Vidič, KGZS - Zavod Nova Gorica, ter Igor Kuščer, Zavod za gozdove Slovenije. Vabilo

- ob 9. uri v mali sejni sobi Zadružnega doma, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje. Vabilo

 

Vabilo