Program podeželja

Koledar dogodkov

Vabilo na javno predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (M16.2 in M16.5)
sreda, 18. april 2018, 09:30 - 12:00
Ogledi : 506
Kontakt sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

Spoštovani!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije organizira predstavitev prvega javnega razpisa
za podporo pilotnih projektov in projektov EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti) v okviru:

- podukrepa 16.2 (Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij) in
- podukrepa 16.5 (Okolje in podnebne spremembe).

Predstavitev bo potekala

v sredo 18. aprila 2018
v veliki sejni dvorani (na vrhu) na
Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
od 9.30 do 12.00.

Na predstavitvi bo podrobneje predstavljeno besedilo javnega razpisa obeh podukrepov.

Vsa vaša vprašanja v zvezi z javnima razpisoma posredujte na forum ARSKTRP, najkasneje do torka 17. aprila 2018:
- za podukrep 16.2
- za podukrep 16.5

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Svojo udeležbo prosim potrdite na e-naslov: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

 VABILO

 

Povezava do razpisne dokumentacije javnih razpisov:

1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

 

 

Lokacija Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana