Program podeželja

Koledar dogodkov

Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
torek, 29. maj 2018, 10:00 - 15:00
Ogledi : 646

Vabimo vas na delavnico z naslovom Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki bo potekala 29. maja 2018 v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana. Število mest je omejeno, zato predlagamo, da se na dogodek prijavita največ dva predstavnika posameznega LAS.

Delavnica je letni dogodek, ki se izvaja v vseh državah članicah EU z namenom zagotavljati platformo za krepitev usposobljenosti deležnikov na področju vrednotenja programov razvoja podeželja.

Namen dogodka:

  • omogočiti letni forum za izmenjavo informacij med deležniki, ki so vključeni v vrednotenje;
  • možnost razprave o aktualnih izzivih vrednotenja in krepitve usposobljenosti udeležencev na lokalni ravni.

Vsebine dogodka bodo zasnovane na Smernicah za vrednotenje LEADER/CLLD, ki jih je pripravil Evaluation Helpdesk. Smernice opisujejo pravni okvir, zasnovo in poudarke vrednotenja LEADER/CLLD. Prav tako podajajo informacije, kako naj deležniki v državah članicah pripravijo, strukturirajo, izvedejo in poročajo na ravni programa in kakšna podpora je na voljo Lokalnim akcijskim skupinam za izvedbo akitvnosti spremljanja in vrednotenja na lokalni ravni.

Delavnica bo potekala z uporabo gradiv Evaluation Helpdeska.