Program podeželja

Koledar dogodkov

Javna predstavitev zakonodajnih predlogov za Skupno kmetijsko politiko 2021-2027 (SKP 2021-2027)
torek, 26. junij 2018, 09:30 - 13:30
Ogledi : 190

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 26. junija 2018 ob 9.30 v Hiši Evropske unije (Dunajska 20,1000 Ljubljana) organiziralo javno predstavitev zakonodajnih predlogov Evropske Komisije o reformi skupne kmetijske politike po letu 2020.

Udeležence bo uvodoma nagovoril minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, zakonodajni sveženj o reformi skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 pa bo predstavila Branka Tome, predstavnica Evropske Komisije z Generalnega direktorata za kmetijstvo. Predstavitvi bo sledila razprava, na kateri bodo sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Evropska komisija je zakonodajni sveženj, ki zavzema tri uredbe - novo uredbo o pravilih za strateške načrte, spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi in novo horizontalno uredbo , objavila 1. junija 2018. Bistvena sprememba reformnih predlogov je strateško načrtovanje držav članic, ki bodo za izvajanje SKP pripravile strateški načrt, v katerem bodo zajeti ukrepi prvega (neposredna plačila in sektorski programi) ter drugega stebra (program razvoja podeželja). Ministri EU so mnenja o zakonodajnih predlogih nove SKP prvič izmenjali na zasedanju Sveta za kmetijstvo 18. junija 2018 v Luksemburgu.

Povezava do zakonodajnih predlogov.

Dodatne informacije:
Skupna kmetijska politika 2021-2027: predlagana sredstva za Slovenijo ne zagotavljajo doseganja ciljev