Program podeželja

Koledar dogodkov

Terminski plan usposabljanj za ukrep Dobrobit živali
sobota, 12. januar 2019, 10:00
Do ponedeljek, 25. februar 2019
Ogledi : 2417

Vsak,  ki  se  je  vključil  v  ukrep  Dobrobit  živali (DŽ) iz  Programa  razvoja  podeželja  Republike Slovenije   za   obdobje   2014-2020,   na   področju govedoreje, prašičereje ali reje drobnice,  se  mora  za  ta  ukrep  udeležiti  rednega štiriurnega  usposabljanja. Namen  tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim  znanjem  in  informacijami  lažje  in  z  manj  napakami  izvajajo  ukrep  DŽ.

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru  pravnih  oseb, zaposleni  pri  pravnih  ali  fizičnih  osebah. Oseba,  ki  se  udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključ en v ukrep DŽ na področju reje drobnice iz PRP 2014–2020.

Usposabljanje je za rejce, ki s vključeni v ukrep Dobrobit živali, brezplačno.

Za leto 2018 je potrebno usposabljanje opraviti do 25. 2. 2019!

Podrobnejši program, seznam lokacij in termine rednih usposabljanj najdete na naslednjih povezavah:

Usposabljanje za Dobrobit živali - operacija govedo

Usposabljanje Dobrobit živali - operacija prašiči

Usposabljanje Dobrobit živali - operacija drobnica