Program podeželja

Koledar dogodkov

Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje
Od četrtek, 17. januar 2019
Do četrtek, 14. marec 2019
Ogledi : 900

Vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6 -urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Za leto 2018 je potrebno usposabljanje opraviti do 15. 3. 2019!

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. Kmetijsko gozdarski za vodi pri KGZS bodo do 15. Marca 2019, na območju celotne Slovenije, za vključene v ukrep EK, izvedli 45 usposabljanj.

Usposabljanje bo izvedeno v obliki osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja:

Osnovno usposabljanje za tiste, ki so v tekočem letu vstopili v ukrep EK, bo trajalo 6 ur in vsebine predavanj so razdeljene  na štiri sklope

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. predstavitve dobrih praks (2 uri).

Nadaljevalno usposabljanje za  tiste, ki so v ukrepu že dlje, bo trajalo 6 ur in bo

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
  3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. ogledi - predstavitve dobrih praks (2 uri).

Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ najdete na tej povezavi.