Program podeželja

Koledar dogodkov

1. Mednarodna konferenca na temo izvajanja pristopa LEADER/CLLD v država JV Evrope
Od sreda, 20. november 2019 -  08:00
Do petek, 22. november 2019 - 17:00
Ogledi : 546

Hrvaška mreža za podeželje in Društvo za razvoj slovenskega kmetijstva ter s podporo Slovenske mreže za podeželje (MKGP) organizirata 1. Mednarodno konferenco na temo izvajanja pristopa LEADER/CLLD v država JV Evrope. Teme, ki bodo na konferenci izpostavljene, so:

- Alternativno upravljanje LEADER / CLLD - zakaj, za koga in kdo
- LEADER / CLLD kot teritorialno vgrajeno orodje zasebno-javnih politik
- Vloga akterjev pri izvajanju LEADER / CLLD
- Socialni kapital LEADER / CLLD
- Inovacije v LEADER / CLLD
- LEADER / CLLD spodbuja (ne)krepitev moči
- Vprašanje skalarnega upravljanja in geopolitike v LEADER / CLLD
- LEADER / CLLD kot razvoj, ki temelji na značilnostih lokalnega območja in je usmerjen v pričakovane rezultate (proces proti projektom)
- Finančni modeli in instrumenti za izvajanje LEADER / CLLD
- Mreženje in sodelovanje LAS in drugih akterjev v trajnostnem integriranem lokalnem razvoju

K sodelovanju so povabljeni strokovnjaki s področja razvoja podeželja, mladina, organi upravljanja EU skladov, predstavniki GD AGRI, GD MARE, GD REGIO, LAS in podobne organizacijske strukture EU in držav JV Evrope. Namen konference je nasloviti obstoječe izzive pri oblikovanju LEADER pristopa ter proces oblikovanja in izvajanja. S tem bi želeli zagotoviti nadaljnji vpogled v prepoznavanje vzrokov ali korenin glavnih izzivov, ki jih LEADER ima vsakodnevno.

Konferenca bo prav tako naslovila praktični vidik LEADER pristopa v novem finančnem okviru EU - kaj prinaša državam Srednje in Jugovzhodne Evrope in kaj je potrebno za uspešno izvedbo.

 

 

Več

Lokacija Opatija, Hrvaška