Program podeželja

Koledar dogodkov

Prihajajoči gozdarski razpisi 2020: Vabilo na predstavitve / izobraževanja v zahodni Sloveniji
Od torek, 11. februar 2020 -  08:00
Do petek, 28. februar 2020 - 17:00
Ogledi : 650

Spoštovani kmetje, lastniki gozda in revirni gozdarji!

V letu 2020 bodo zopet možnosti za pridobitev sredstev oziroma sofinanciranje v gozdarstvu iz naslova Programa razvoja podeželja.

Ker si želimo, da ste o tem dobro obveščeni, vas vabimo na predstavitve in ozobraževanja o prihajajočih gozdarskih razpisih.

 

PROGRAM:

  • Pozdravni nagovor,
  • Podpore Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gozdno-lesni verigi iz PRP 14-20 (Zoran Planko)
  • Kandidiranje občine na sredstva PRP 14-20 - primer dobre prakse (Zoran Planko)
  • Kaj potrebujem za vnos vloge v aplikacijo PRP 14-2 (Roman Žgajnar)
  • Pridobitev sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito pred divjadjo iz PRP 14-20, podukrep 8.4 (mag. Andrej Breznikar, Marijana Minić).

 

LOKACIJE IN TERMINI:

  • Ribnica, 11. 2. 2020, 9.00 - 11.00; konferenčna dvorana Rokodelskega centra Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
  • Pivka, 11. 2. 2020, 13. - 15.00; Predavalnica v Krpanovem domu, Prečna ulica 2, 6257 Pivka 
  • Idrija, 14. 2. 2020, 10.00 - 12.00; Zavod za gozdove Slovenije, KE Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija
  • Lesce, 25. 2. 2020, 13.00 - 15.00; Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce
  • Ljubljana, 28. 2. 2020, 10.00 - 12.00; Velika dvorana Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana

 

Vabilo....