Program podeželja

Koledar dogodkov

8. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije: RAZVOJNI VIDIKI PRENOSA ZNANJA V SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI (SKP) PO LETU 2020
Od četrtek, 20. februar 2020
Do petek, 21. februar 2020
Ogledi : 145

Organizator konference, Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES), je stanovsko društvo, ki že skoraj štirideset let združuje agrarne ekonomiste v Sloveniji in predstavlja strokovni in znanstveni forum za izmenjavo pogledov na aktualna dogajanja, povezana z ekonomskimi vprašanji kmetijstva in ostalih členov v agroživilski verigi ter z razvojnimi vprašanji podeželja.

Cilji konference:
Osrednja razprava v okviru konference z naslovom »Razvojni vidiki prenosa znanja v Skupni kmetijski politiki po letu 2020« bo namenjena:
- problematiki izobraževanja na področju agrarne ekonomike
- problematiki in problemu prenosa znanja v okviru Skupne kmetijske politike po 2020.

KDAJ: 20. in 21. februar 2020

KJE: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija

 

PROGRAM...

 

Prijave sprejemajo do petka, 14. februarja 2020, na e-naslov jernej.prisenk@um.si.

Kotizacija (z vključenim 22 % DDV): 100,00 EUR; za upokojence 50,00 EUR; za študente 50,00 EUR. Kotizacija vključuje zbornik konference, pogostitev v času dogodka ter večerjo v gostišču Lesjak (https://gostilna-lesjak.si/).

Plačilo kotizacije do 14. februarja 2020, na:
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Številka računa: 02011-0255413430,
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana


Plačilo kotizacije na dogodku ne bo mogoče.


Dodatne informacije o programu in organizaciji:
Dr. Jernej Prišenk, e-pošta: jernej.prisenk@um.si
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče, tel.: 02 613 08 34

* Možnosti prenočišč v času konference:
Gostišče Lesjak (https://gostilna-lesjak.si/)
Motel Divjak (http://motel-divjak.eu/motel/)