Program podeželja

Koledar dogodkov

Predstavitev javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 / Nova Gorica
torek, 03. marec 2020, 10:00 - 12:00
Ogledi : 130

Z namenom predstavitve podrobnih pogojev razpisa in obveščanja širše javnosti bo Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pripravili predstavitev zgoraj omenjenega razpisa, in sicer:

v torek, 3. marca 2020 ob 10.00 uri

v sejni sobi sadjarskega centra KGZ Nova Gorica, Bilje 1.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu 07/2020, z dne 31.01.2020. Na razpolago je dobrih14 milijonov EUR. Vstopni pogoji: starost od 18 do vključno 40. let, ali 6 ha PKP ali 15 GVŽ ali 60 čebeljih družin, prevzemnik/ica mora imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali kmetijstvom povezanih dejavnosti oziroma certifikat NPK s področja kmetijstva oz. kmetijstvom povezanih dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj, biti mora zemljiško knjižni lastnik prevzete kmetije, biti mora nosilec RKG, izdelati mora poslovni načrt z doseganjem obveznih mejnikov in ciljev, za kmetijo je morala biti oddana zbirna vloga itd.

Oddaja vlog se začne 24. 2. 2020 in je možna do 18. 3. 2020. 

Vabilo

Javni razpis