Program podeželja

Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih