Program podeželja

OSNOVNI LOGO PRP brez

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 20142020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

 

 

 

Dokument:  Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (4. sprememba potrjena aprila 2018; PDF)

Priloge bodo objavljene naknadno.

 

 Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

 Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih