Program podeželja

OSNOVNI DOKUMENT:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020  (julij 2015; ni več v veljavi)

 

PRVA SPREMEMBA MERIL:

Na 5. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 6. 6. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 6. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

– OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

– OS naloži Organu upravljanja, da po potrebi izvede redakcijske popravke, zahtevane s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 1. sprememba, julij 2016, ki jo je na dopisni seji 2. 8. 2016 tudi potrdil.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 1. sprememba  (julij 2016; ni več v veljavi)

 

DRUGA SPREMEMBA MERIL:

Na 6. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 20. 10. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 3. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 2. sprememba, november 2016, ki jo je na dopisni seji 9. 11. 2016 tudi potrdil. Sprememba meril se nanaša zgolj na podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 2. sprememba (november 2016; ni več v veljavi)

 

TRETJA SPREMEMBA MERIL - marec 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020 (ki je bila potrjena dne 14. 12. 2016), zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Na 8. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 3. 3. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 3. sprememba, marec 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 3. sprememba (marec 2017; ni več v veljavi)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih