Program podeželja

M1.1Usposabljanje mladih kmetov KGZS

 

Cilj

Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

 

Upravičenci

Subjekti javnega ali zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, predavanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa znanja in so ustrezno usposobljeni.

 

Opis

Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ). Prav tako je podpora namenjena usposabljanjem na številnih drugih področjih, ki so pomembna za ciljne skupine, npr. trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, predelava itn. Usposabljanja lahko vključujejo teoretični in praktični del. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

 

(Opis podukrepa M1.1 je posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 - ni bilo sprememb)

 

Gradiva iz usposabljanj so na voljo v knjižnici.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

AKTUALNO NA UKREPU M1:

25. 10. 2018 - Gradiva iz obveznih usposabljanj 2018 za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

23. 5. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj 2017 na tematiko mladih kmetov

12. 1. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj iz vsebinskih sklopov KOPOP, ekološko kmetovanje in dobrobit živali

10. 11. 2016 -

19. 10. 2016 - 

23. 10. 2015 - v Knjižnico smo dodali številna gradiva na temo usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Varno delo"), usposabljanj za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Dobrobit živali") ter usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje").

12. 10. 2015 - Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 8. 2015 - Obvestilo o usposabljanjih za ekološko kmetijstvo (program in terminski načrt lokacij in dobrih praks)

3. 8. 2015 - Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015